ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่คณะต่าง ๆ


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงไฟฟ้าน้ำพอง


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มข.


คณะวิทยาศาสตร์สร้างกลไกการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (Professorship Coaching) พร้อมการสร้างนิเวศแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ