ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือกับนักวิชาการกรมการข้าว “การผลิตข้าวนาน้ำฝนเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565


รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19