ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์)


นักศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล WIIPA Grand Prize และ Commercial Potential Award จากเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารสุขศาสตร์ มข. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี


อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าร่วมงาน International Conference on Multi-functional Materials and Applications (ICMMA2022)