ข่าวนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.


ศูนย์ สอวน. มข. สาขาคณิตศาสตร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


นักเรียนโครงกการ วมว.-มข. รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในงาน 9th SCiUS Forum


นักเรียน ศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณวัตร