ข่าวนักเรียน

มอบเกียรติบัตรค่ายโอลิมปิกฯสาขาวิชาฟิสิกส์ค่าย 2/2562


โครงการ วมว.-มข. จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ สาขาวิชาเคมี ค่าย 2/2562


มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปี 2562


มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2/2562