นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือกับนักวิชาการกรมการข้าว “การผลิตข้าวนาน้ำฝนเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565


นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็น 1 ใน 6 ทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน "แนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ" (International Young Startup Contest 2022)


รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา