รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่คณะต่าง ๆ


คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงไฟฟ้าน้ำพอง


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565