คณะวิทยาศาสตร์ ให้การแนะแนวการศึกษาต่อแก่คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์)


พืชชนิดใหม่ของโลกและพืชที่พบเป็นครั้งแรกของวงศ์เข็มและวงศ์ฟ้าทะลายโจร ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จ.อุดรธานี


นักศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล WIIPA Grand Prize และ Commercial Potential Award จากเวที 2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี