ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 มอบเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ Khon Kaen Smart Living Lab ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดีป้าและหน่วยงานพันธมิตร


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่