ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562


ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562


นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สอวน.