ศิษย์เก่า

คณะวิทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในงาน "คืนสู่เหย้า เรารัก มข."ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า"


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปี 2561


ศิษย์เก่า นำเสนอนวัตกรรมการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ณ ม.ไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น