ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563


ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 มอบเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.


ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ประจำปี 2563 จาก TGIST


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562


บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่