ศิษย์เก่า

บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่


ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้าน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้สัมภาษณ์ Suthichai Live การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด-19 (Cr.ภาพจาก facebook : Sukit Limpijumnong)


ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี 62


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562