ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม Nano Mat (Thailand) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE (ประเภทผู้ประกอบการ) งาน

นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม Nano Mat (Thailand) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE (ประเภทผู้ประกอบการ) งาน "Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์"ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564


นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม 3S (Triple S) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE งาน

นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม 3S (Triple S) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE งาน "Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์" (ประเภทนักศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564


นักศึกษา จาก “ทีมบุญช่วย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)

นักศึกษา จาก “ทีมบุญช่วย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ประจำปีการศึกษา 2564 YRSS 2021 (YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2021)

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2564 YRSS 2021 (YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2021)


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากอุทยานวิทย์ฯ มข.

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากอุทยานวิทย์ฯ มข.