ข่าวสำหรับนักเรียน

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดับกับ ตัวแทนศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดับกับ ตัวแทนศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


นักเรียนโครงการ วมว.-มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนโครงการ วมว.-มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565


นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คว้าเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎีจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ   ครั้งที่ 22 (The 22nd Thailand Physics Olympiad)

นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎีจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 (The 22nd Thailand Physics Olympiad)