ข่าวสำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์  ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคณิตศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์สอวน. มข. ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศูนย์สอวน. มข. ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์