ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2562


IN-RIE และ RNN มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนาโนเทคและโตโยต้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก


คณะวิทย์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Diana S. Aga จาก University at Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา