ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม Nano Mat (Thailand) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE (ประเภทผู้ประกอบการ) งาน "Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์"ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564


นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากทีม 3S (Triple S) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการ PITCHING CHALLENGE งาน "Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์" (ประเภทนักศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2564


นักศึกษา จาก “ทีมบุญช่วย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2564 YRSS 2021 (YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2021)


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากอุทยานวิทย์ฯ มข.