ข่าวสำหรับบุคลากร

PERVOKLASSNIY ATTACK

by admin | 2 มิ.ย. 2566

PERVOKLASSNIY ATTACK

PERVOKLASSNIY ATTACK


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์