ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565


 ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2565