ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

คณะวิทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในงาน

คณะวิทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในงาน "คืนสู่เหย้า เรารัก มข."ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า"


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7  ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปี 2561


ศิษย์เก่า นำเสนอนวัตกรรมการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  ณ ม.ไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่า นำเสนอนวัตกรรมการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ณ ม.ไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น