ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563


ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 มอบเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 มอบเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข.


ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ประจำปี 2563 จาก TGIST

ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ประจำปี 2563 จาก TGIST


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2562


บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่

บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่