ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่

บัณฑิตคณะวิทย์ มข. โชว์ผลงาน Startup ที่ประสบความสำเร็จ “Wash Easy เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น” ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่


ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้าน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้าน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผอ.สสวท.   ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้สัมภาษณ์ Suthichai Live การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด-19 (Cr.ภาพจาก facebook : Sukit Limpijumnong)

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้สัมภาษณ์ Suthichai Live การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด-19 (Cr.ภาพจาก facebook : Sukit Limpijumnong)


ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี 62

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี 62


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562