ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554

ผลการแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด แก้วิกฤต 2012” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2554   ระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2554 ณ อาคาร sc.08  ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.        รางวัลที่ 1 นายเนรัญช์  มูลสาร               จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

2.         รางวัลที่ 2 นายชยณัฐ  พิมพ์เมือง            จากโรงเรียนชุมแพศึกษา

3.          รางวัลที่ 3 นายอนันต์  ภาระโข               จากโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รางวัลชมเชยมี 3 รางวัลได้แก่

1.        นายธนวัฒน์  สินเทา                      จากโรงเรียนนารีนุกูล

2.        นายสุริยกมล  ศรีวิเศษ                   จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

3.        นายรัตน  ไวยะราบุตร                    จากโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

2011-08-23 11:25:46 viewer : 10721