ผลการแข่งขัน Lego Robot Contest ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานมอบโล่รางวัล แข่งขัน Lego Robot Contest ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนี้ รวม 45 โรงเรียน   ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม “เอาจริงแล้วนะ”
โรงเรียนศูนย์หุ่นยนต์ไทยบริดจสโตน  จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม “Identy
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม “เรือเกลือ”
                                โรงเรียนศูนย์หุ่นยนต์ไทยบริดจสโตน  จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
                        1. ทีม “วัน-โอ-วัน ROBOT
                                โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย                    จังหวัดร้อยเอ็ด

                                2. ทีม “สู้ไม่ถอย”
                                โรงเรียนศูนย์หุ่นยนต์ไทยบริดจสโตน  จังหวัดชัยภูมิ

                            3. ทีม “Identy 2
                                โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแก่น

ดูผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ได้ที่ http://202.28.94.204/scienceweek/

 

2011-08-22 01:08:43 viewer : 908