ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข /คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มข ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวานนี้(30กันยายน2556). รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  มข  พร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  และในวันเดียวกันนี้  รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มข  พร้อมคณะ  ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเดียวกันด้วย

2013-10-01 12:15:40 viewer : 315