คณะวิทยาศาสตร์ มข ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาในงาน แนะแนวสัญจร 56’

เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00-15.00  น. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในงาน  แนะแนวสัญจร 56      ณ  หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี  คณะครูและนักเรียนในเขตจังหวัดภาคอีสานร่วมงานกว่า 6,000 คน กิจกรรมภายในงานได้แก่  นิทรรศการหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ  สาขาวิชาปกติ  โครงการพิเศษ  ที่เปิดทำการสอนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจากสถานศึกษาภายนอก  การบรรยายในหัวข้อ  “นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557”   การอภิปรายในหัวข้อ  “เตรียมตัวเตรียมใจสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น”    และการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ข้าพเจ้ารู้จัก”  ซึ่งนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับความสนใจจากน้องๆที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

นางสาวสิริยากรณ์  ทามาส  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ได้ให้ข้อมูลจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรในครั้งนี้ว่า  “ รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มางานแนะแนวสัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นในครั้งนี้  เป็นครั้งแรกที่ได้มา  การมาร่วมงานในครั้งนี้  ได้ประโยชน์มากเพราะตอนนี้ตนเองอยู่ ม. 5 ทำให้ ได้ทราบถึงข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจ  และยังได้ทราบถึงข้อมูลของสาขาวิชาอื่นๆด้วย  ทำให้สามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ และรู้สึกประทับใจสถานที่จัดงานมาก เพราะตอนแรกคิดว่า  จะจัดงานแบบกางเต็นท์ในสถานที่โล่งแจ้ง คิดว่าอากาศน่าจะร้อน  แต่พอมาถึงแล้วบรรยากาศดีมาก  อีกทั้งยังมีพี่ๆนักศึกษา  ที่ให้ข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองสนใ จ   ทำให้รู้สึกดีมากๆเลยค่ะ”  

2013-07-24 14:29:27 viewer : 538