วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ก้าวสู่ปีที่ 41


เดินทางมาถึงปีที่ 41 แล้ว สำหรับ "วารสารวิทยาศาสตร์ มข."  โดย  ฉบับที่ 1 ของปีที่ 41 (ประจำเดือนเดือน มกราคม -มีนาคม 2556)  ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
พร้อมส่งถึงมือสมาชิกเร็วๆนี้

 

เนื้อหาในเล่ม "วิทยาศาสตร์ มข." ยังคงอัดแน่นด้วยสาระน่ารู้ในรูปแบบของบทความและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขา  จากนักวิจัยทั่วประเทศที่ส่งผลงานร่วมตีพิมพ์ มากกว่า 15 เรื่อง ในแต่ละฉบับ  บวกกับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ของปกวารสารที่สวยงาม โดดเด่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้น   (ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 40 )  ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการในเชิงลึกที่ผ่านการประมวลและเรียบเรียงเป็นระบบ และเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือนักวิชาการ  กำหนดจัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทั้งรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่ม    

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   หรือส่งผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการร่วมตีพิมพ์ในวารสารได้ โดยติดต่อที่
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
อาคาร
SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
:
0-4320-2372  โทรสาร : 0-4320-2371
E-mail : kku_scijournal@kku.ac.th
Website : www.sc.kku.ac.th

 

2013-04-05 11:08:29 viewer : 576