คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์ ICSECประกาศรายชื่อทุน สควค 2557ibm activitieงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติลงทะเบียน 1/255750 ปี คณะวิทยาศาสตร์


Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this news content will be accessible, certain functionality is unavailable.

Skip to News

« back

next »

 • คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงานวันศรีนครินทร์

 • คณะวิทยาศาสตร์ มข ระดมความคิดเห็น "แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ" (SCI-OFFICE)

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบต้นกล้าจำปาจาก รศ.ดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ ศิษย์เก่าชีววิทยา

 • คณะวิทยาศาสตร์ มข .ศึกษาดูงานด้านเครื่องมือวิจัย ณ สถาบันฯแสงซินโครตรอน และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มทส.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิทย์ 57 ขยายโอกาส ให้ส่งได้มากถึง 2 ทีมต่อโรงเรียน

 • ค้นหาสุดยอดทีม “จรวดขวดน้ำ” แห่งภาคอีสาน ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

 • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

 • คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

 • ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 • เริ่มแล้ว ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28

 • ภาควิชาชีววิทยาจัดการอบรมโครงการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

 • ประกาศปิดถนน ด้านหลังคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เส้นทางไปภาควิชาฟิสิกส์

 • ขออภัยในความไม่สะดวก

 • ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินร่วมสร้างศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี

ข่าวทั้งหมด


ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการข่าววิจัยข่าวนักศึกษาข่าวนักเรียนข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปข่าวประกวดราคาข่าววิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ