Get Adobe Flash player
 


 

ขณะนี้ สอวน. มข. ได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครสอบ
สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินในวันที่ 7 - 27 กรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว
นักเรียนที่ชำระเงินในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังมีสถานะยังไม่ชำระเงิน กรุณาติดต่อคุณมงคล ภายในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครสอบการคัดเลือกนักเรียน
ค่ายโอลิมปิกและฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก
  ประจำปีการศึกษา
2557
วันที่ 7 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557

 
หมายเหตุ
1.การสมัครสอบคัดเลือกนี้มี 2 โครงการ คือ
    - โอลิมปิกวิชาการ (โครงการนี้มี 5 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์)
    - ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก (มี 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2.กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจ ก่อนการดำเนินการต่างๆ เพื่อความถูกต้องในการสมัคร
3.สมัครและชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
4.หากพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อคุณมงคล 088-338-7511 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น