Get Adobe Flash player
 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
ค่ายโอลิมปิกวิชาการและฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก
ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

1. โอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล
3. ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำคัญมาก กรุณาอ่าน
นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อในประกาศ (ทั้งตัวจริงและลำดับสำรอง) ต้องส่งอีเมลยืนยันการเข้าค่าย/สละสิทธิ์การเข้าค่าย/ยืนยันการรอเรียก/สละสิทธิ์การรอเรียก ไปที่อีเมล olympic@kku.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

โดยภายในอีเมลให้ระบุรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล: (ระบุชื่อ-นามสกุลพร้อมคำนำหน้าชื่อ)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทันที:
โทรศัพท์นักเรียน: (ต้องระบุ)
โทรศัพท์ผู้ปกครอง: (ต้องระบุ)
ระดับชั้น/โรงเรียนที่ศึกษาอยู่:
อีเมลติดต่อ:
สาขาวิชาวิชาที่ติดค่าย: (ต้องระบุ)
ความประสงค์: ยืนยันเข้าค่าย/สละสิทธิ์เข้าค่าย (สำหรับตัวจริง)

                     
ยืนยันรอเรียก/สละสิทธิ์การรอเรียก (สำหรับลำดับสำรอง)

***เมื่อนักเรียนอีเมลยืนยันมาแล้ว จะเริ่มมีอีเมลตอบกลับประมาณเดือนมกราคมเป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลมาหลายครั้ง***