Get Adobe Flash player
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย 1/2557 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557
นักเรียนตัวจริง/สำรองส่งอีเมลยืนยันการเข้าค่าย/การรอเรียก ในวันที่ 24-29 กันยายน 2557
หากนักเรียนตัวจริง/สำรองไม่ส่งอีเมลตอบรับในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย
และ สอวน. มข. จะดำเนินการโทรศัพท์เรียกลำดับสำรองมาเข้าค่ายแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์

สอวน. มข. จะเริ่มดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557
ดังนั้น ให้นักเรียนที่ติดลำดับสำรองรอการติดต่อทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าว


นักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการทุกสาขาวิชา เข้าค่ายในวันที่ 4-20 ตุลาคม 2557
นักเรียนค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก เข้าค่ายในวันที่ 4-15 ตุลาคม 2557